Chia sẻ cloud dung lượng lớn miễn phí

CLOUD TREASURE

Hiện tại Treasure cho người mới đăng ký 20Gb miễn phí. Cloud Treasure có thể đồng bộ với cloud dropbox, box, google drive.

Đặc biệt tốc độ download, upload được cải thiện so với các cloud miễn phí dễ dùng.

Trong giai đoạn ra mắt nếu mọi người giới thiệu Treasure cho người khác sẽ được 10Gb miễn phí vào tài khoản. Bù lại tài khoản của bạn chia sẽ chỉ còn 20Gb.

Cloud Treasure hỗ trợ cho android và ios.

Các bạn thấy hay thì chia sẻ cho mọi người khác nhé.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *