Tool Seo chạy link tự động – Auto open link

TOOL CHẠY SEO – AUTO LINK (SUPPORT PHIÊN BẢN WINDOW)

Bước 1:  Dowload file về máy tính: Link

Bước 2: Copy folder chromedriver vào ổ đĩa C:\

Bước 3: Mở file blogthanhhoang_ads.exe

Bước 4:

1. Nhập giá trị bắt đầu. Thường sẽ là 1

2. Nhập giá trị kết thúc

3. Nhập thời gian cho từng link.

Video hướng dẫn:

BLOGTHANHHOANG - Hướng dẫn chạy Tool Seo - Auto Link
143 views
0   
Published at 2021, September 03
Tool seo viết bằng python version 1.
Hiện tại chỉ hỗ trợ chạy 5 link cùng lúc. R
Show More

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *