Category: Ẩm Thực

Giới thiếu các nhà hàng ngon của việt nam

0

Quán mới ngon ở củ chi

CHỢ HẢI SẢN ẤN TƯỢNG  Vào cuối tuần vừa rồi Mình có dịp tới Chợ Hải Sản Ấn Tượng ở Củ Chi. Điểm ấn tượng của mình là bãi xe rộng rãi và có...