Hướng dẫn các bước cài đặt ESXI 6.5

CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT HỆ THỐNG ESXI 6.5

Bước 1: Cắm USB vào Server (hướng dẫn tạo usb cài đặt)

Bước 2: Tiến hành cài đặt

Sau khi boot được ổ cứng thì ta có giao diện sau:

Bước 3: Chương trình bắt đầu tải bộ cài đặt ESXI lên bộ nhớ Ram máy chủ

Bước 4:Chương trình cài đặt sẽ xuất nội dung chào mừng bạn đến với phần mềm ESXI 6.5. Nhấn Enter để tiếp tục

Bước 5: Sau đó chọn ổ cứng để tiến hành cài đặt. Lưu ý xuất hiện bảng xác nhận xóa mất dữ liệu trên vùng ổ cứng chọn.

Bước 6: Tiến hành chọn ngôn ngữ. Chọn ngôn ngữ tiếng anh, và bàn phím US Default

Bước 7: Tạo mật khẩu có quyền quản trị cao nhất

User default là Root

Tạo mật khẩu như sau: (điền mật khẩu)

Lưu ý: Đánh mật khẩu cho chính xác không được đánh sai

Bước 8: Chương trình kiểm tra thành phần phần cứng

Bước 9: Ổ cứng đã được tái phân vùng và cần xác nhận việc cài đặt. Ấn F11 để tiếp tục cài đặt

Bước 10: Quá trình cài đặt ESXI xuống ổ cứng đang chạy ở bước này

Bước 11: Lúc này quá trình cài đặt đã hoàn tất, hệ thống yêu cầu khởi động lại hệ thống. Ấn Enter

Lưu ý: Khi khởi động lại phải rút USB ra khỏi Server

Bước 12:Hệ thống tiến hành chuẩn bị Reboot

Bước 13: Hệ thống dừng các chương trình dịch vụ trước khi reboot

Bước 14: Sau khi reboot hoàn tất bạn sẽ truy cập vào giao diện Direct Console User Interface (DCUI) của ESXI 6.5

Bước 15: Nhấn F2 để vào cấu hình IP cho hệ thống ESXI

  • Tại bước này đăng nhập tài khoản: User là root và Password tạo như trên

Bước 16: Vào phần configure Management Network

Cấu hình IP theo yêu cầu plan IP trước

Bước 17: Chọn IPv4 Configuration

Chọn Set static IPv4 address and network configuration

Điền IP address, Subnet mask, Default gateway

Nhấn Esc để thoát và chọn Yes để lưu cấu hình

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *