Sửa lỗi kết nối VPN – change the network setting

Fixed Change the networking khi kết nối hệ thống VPN:

Bước 1: Vào device manger

Bước 2: Click chuột phải Computer chọn Scan for hardware changes

Bước 3: Kết nối lại VPN

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *