SHOP

Windows 10 Pro 32/64 bit Genuine License

 • Hotline: 0914537879 – Mr. Thành
 • Giá: 500.000VNĐ
 • Thời gian giao: 2 ngày làm việc
 • Phương thức giao hàng: Gửi key và đường dẫn down source qua email
 • Mô tả: Key này được sử dụng để upgrade win 7,8, và cài đặt windows 10 pro mới. Key hỗ trợ cho Windows 10 pro 32/64bit
 • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ
Quantity

Price: VND500,000.00

Shipping: VND0.00

Microsoft Office 365 Pro Plus 2016

 • Hotline: 0914537879 – Mr. Thành
 • Giá: 450.000VNĐ
 • Thời gian giao: 2 ngày làm việc
 • Phương thức giao hàng: Gửi tài khoản và đăng nhập vào trang web microsoft
 • Mô tả: Phiên bản đầy đủ, cho 5 PC/MAC, 5TB onedrive
 • Hướng dẫn: Email sẽ được đăng lý lại và gửi đến cho bạn, tài khoản sẽ được đăng ký với tài khoản cá nhân của bạn. Tài khoản của bạn được sử dụng cho 5 PC, MAC, hoặc máy tính bảng, 5TB onedrive. Mỗi PC, Mac, tablet bạn sử dụng, Bạn sẽ đăng nhập tài khoản và download ứng dụng. Lưu ý chỉ sử dụng 1 tài khoản cho số lượng 5PC,MAC, Tablet.
 • Lưu ý: Nếu xảy ra lỗi vui lòng chụp hình gửi mail đến Tôi, Tôi sẽ khắc phục suốt thời gian sử dụng license của chúng tôi cung cấp.
Quantity

Price: VND0.00

Shipping: VND0.00