Blogthanhhoang – Chia sẻ câu lênh thông dụng cho các loại camera qua giao thức RTSP – RTSP Camera

RTSP Camera (Safe – N – Secure DVR)

Đây là bảng câu lệnh thường dùng cho các Anh em lập trình phần mềm lấy real view của Camera của các hãng có trên thị trường. Hiện tại trên thị trường có rất nhiều dòng khác nhau, nên Anh em xem có thiếu lệnh nào cho camera nào thì comment cho blogthanhhoang.

HỖ TRỢ CHO IP CAMERA

Name Device type Address
4XEM RTSP rtsp://ip_address/live.sdp
ACTi RTSP rtsp://ip_address/
Axis
4.0 Firmware Required
RTSP / Axis rtsp://ip_address/axis-media/media.amp
rtsp://ip_address/mpeg4/media.amp
Linksys Linksys RTSP rtsp://ip_address/img/video.sav
Onix Onix RTSP rtsp://ip_address/cam0_0
Panasonic RTSP rtsp://ip_address/nphMpeg4/g726-640×480
rtsp://ip_address/MediaInput/mpeg4
rtsp://ip_address/MediaInput/h264
Samsung RTSP rtsp://ip_address/mpeg4unicast
Sanyo
VA-82LAN
VCC-ZMN600
VCC-XZN600
VCC-6695P
VCC-6584
VCC-HD4000
VCC-HD2100P
VCC-HD2300P
VCC-HD2500P
RTSP / Sanyo(H264) / Sanyo(MJPEG) rtsp://ip_address:554/VideoInput/1/h264/1
Siemens RTSP rtsp://ip_address/img/video.asf
rtsp://ip_address/livestream
Sony
SNC-CH240
SNC-CS50P
SNC-CS11
SNC-CS10
SNC-CS20
SNC-CM120
SNC-DS60
SNC-DS10
SNC-DM110
SNC-DF50P
SNC-DF80P
SNC-DM160
SNC-RX570P
SNC-RX530P
SNC-RX550P
SNC-RZ50P
SNC-RZ25P
SNC-V704
SNC-CH140
SNC-DH10
SNC-RH124
SNC-RH164
TP-Link RTSP rtsp://ip_address/video.mp4
Videolarm RTSP rtsp://ip_address/mpeg4/1/media.amp
Vivotek
IP7142
IP7330
IP7153
IP7130
IP7361
IP7161
IP8161
IP8330
IP8332
IP7160
PZ71x2
PZ71x1
PZ7152
PZ7151
PZ7132
PZ7131
SD Series
FD Series
MD Series
RTSP rtsp://ip_address/live.sdp
Y-cam RTSP RTSP rtsp://ip_address/live_mpeg4.sdp

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *