Fix error print spooler trên windown 10

HƯỚNG DẪN FIX LỖI PRINT SPOOLER TRÊN WINDOWN 10

Lỗi print spooler 0x800706b9. Lỗi khắc phục lỗi này bằng cách system restore. Có nhiều cách để fix lỗi này trên mạng, nhưng nếu những cách đó không xử lý được thì dùng cách system restore. Để chạy system restore, thì làm theo những bước sau:

1/ Để mở system restore bằng thành search trên windown 10. Chọn Create a restore point từ “type here to search” từ thanh taskbar.

2/ Mở cửa sổ System Properties, click vào nút System restore

3/ Cửa sổ System restore hiển thị, Nhấn nút next để tiếp tục

Windows 10 Print Spooler won't start not enough resources

4/ Danh sách file system restore hiển thị. Chọn file system restore phù hợp.

5/ Sau khi xuất hiện màn hình Finish. Kết thúc quá trình restore. Reboot lại máy tính

Sau khi thực hiện restore xong, vấn đề sẽ được giải quyết.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *