Danh sách tổng hợp các port camera quan sát của các hãng camera thông dụng

Port Loại Port Hãng sản xuất
1025 Mobile Port Lorex ECO LH11x Mobile Port
1159 CMD Port (Unknown Brand) SuperDVR TD Series Card
1159 CMD Port Q-See QSDT8PCRC
1160 CMD Port Q-See QSU2DVR04
1600 Control Port GE Digia 2
1600 Control Port Everfocus EDVR9DI
1600 Control Port Everfocus EDVR16D1
1852 Stream Port Digital Watchdog iV3377WTIR
2000 Server Port Swann DVR16-8600
2000 Server Port COP-USA DVR C264
2000 Server Port Q-See QSD2316L
2000 TCP Port MonoPrice H264 DVR
2000 Server Port LTS LTD2508 DVR
2000 Server Port LTS HS8308 DVR
2000 Server Port Q-See QSDT8DP
2000 Server Port TVT Digital TD-23xx/24xx
2000 Server Port Panasonic WJ-RT416
2000 TCP Port Maxstand DVR16
2000 Media Port OpenEye OE Series
2000 Server Port Talos DR04/08
2002 Data Port (Unknown Brand) HtmlAnvView DVR
2002 Data Port SST-JES-K8004
2003 Phone Port (Unknown Brand) EAVS-1204/1208 Phone Port
2433 Server Port Vitek VT-H160
3000 Data Transfer Port (Unknown Brand) 1King H361
3000 Data Transfer Port 3rd Eye NC6200
3000 Data Port LTS IP85PW
3357 Ctrl Port GlobeTeck DVR4CH-iNet
3357 Ctrl Port GrandSec 8200 H.264 DVR
3357 Ctrl Port Active Vision SX-360
3357 Ctrl Port Sumas SM-DV16GN11
3357 Ctrl Port Active Vision SX-360(2)
3357 Ctrl Port Centrix BVR8XL
3454 Client Port Vivotek ST7501
3454 Client Port Vivotek ND8301
4000 Connection Port Samsung SNC-550
4000 Media Port Honeywell HDRP Performance Series
4000 TCP Port WatchNET E-96032RT
4000 Web Port Samsung SVR DVR
4000 TCP Port WatchNET ENC-04POE
4321 Data Port Hawking Tech HNC230
4321 Data Port Hawking Tech HNC210
4602 P2P Port 3rd Eye NC6200 w/ P2P Port
5000 Data Port GOING GT-DVS-WH900
5000 Data Port GOING GT-NMS-D2W
5000 Data Port GOING GT-DVS-WH900 H.264
5000 Data Port GOING GT-NMS-D2W H.264
5000 Data Port Goscam GD2807
5000 Data Port Beward B Series (H.264)
5000 Data Port Beward B Series (MJPEG)
5000 Client Port (Unknown Brand) DN9104HF DVR
5000 Data Port HiStream HH9802C
5000 Data Port Goscam GD2805
5050 Command Port Everfocus EDVS/EDVR
5050 Command Port Falco EDVS/EDVR DVR
5050 Command Port Vonnic DK4264B
5050 Command Port SuperCircuits DMR81U
5050 Command Port GlobeTeck GT-8CH
5050 Command Port TELCA K-Series
5050 Command Port COP Security Inspire Blue DVR
5050 Command Port Zmodo DVR-H9118V
5050 Command Port COP Security Inspire DVR
5101 PDA Port Mammoth Tech h.264 DVR Card
5101 PDA Port (Unknown Brand) DVR IE Video
5101 PDA Port WatchNET WTE DVR Card
5150 Server Port NUUO DVR
5150 Server Port DLink DNS-722
5445 Server Port SuperCircuits dmr27u DVR
5920 Command Port CTRing H264 DVR
6000 Control Port ACTi CAM-51×0
6002 Streaming Port ACTI ACM1431
6002 Streaming Port Topica TIP-303EZ
6002 Streaming Port ACTI CAM-7200
6003 Mobile Port (Unknown Brand) hd client H.264 DVR
6003 Mobile Port Amovision AM-NVR6209
6003 Mobile Port IPS NX1xx NVR
6036 Server Port Q-See QT426 DVR
6036 Server Port LTS LTD2308
6036 Server Port Active Vision SX-414
6036 Server Port Q-See QT528 DVR
6036 Server Port LTS LTD2516
6036 Server Port TVT TD-2500HE
6036 Server Port COP-USA DVR C264-16ME
6036 Server Port Q-See QT504 DVR
6036 Server Port Active Vision SX-461/471
6036 Server Port (Unknown Brand) TV25HE
6036 Server Port Q-See QT4516
6036 Server Port CCTVFACTORY HDR-04RT, 8308RT, 8016RT
6100 Video Port Samsung SHR-1041
6666 Control Port Everfocus EDSR Series
6667 RTSP Port Motorola MBP854CONNECT
7000 Data Port True-H DVR
7000 Web Port Pinetron PDR-XM DVR
7000 Web Port Nuvico EVL-400N
7000 Data Port Nuvico EVL-400N (2)
7000 Web Port Digimerge DH200 DVR
7000 Data Port Digimerge DH200 (2)
7000 Web Port TelView SWB1612
7000 Data Port TelView SWB1612 (2)
7000 Video Port AgileMesh G2
7000 SMS Port Clinton CE-DVR1600
7012 Media Port (Unknown Brand) 540TVL 10X PTZ
7621 Control Port Fulix FXR-3004/8/16
7777 Server Port Zmodo DVR-8104UV
7777 Server Port Talos H.264 DVR
7777 Server Port CCTVHotDeals 8108UV Server Port
7777 Server Port VisorTech DVR-8008 Server Port
7777 Server Port (Unknown Brand) EDR-H116 Server Port
8000 Control Port Hikvision DS-81xx DVR
8000 Control Port Alien ProLite DVR
8000 Control Port EPCOM EV Series
8000 Control Port Honeywell HRG-161
8000 Video Port Zmodo ZMD-ISV-BFS23NM
8000 TCP Port IPS N812
8000 TCP Port QVIS Medusa 4ch
8000 Video Port Zmodo ZP-NE14-S
8000 Video Port Zmodo ZMD-DX-SAN8
8000 TCP Port LTS LTD41xx
8008 MJPEG Port DynaColor DynaHawk Camera
8008 MJPEG Port Planet ICA-HM131
8008 MJPEG Port (Unknown Brand) ECL-IP55MP
8008 MJPEG Port OpenEye CM-710
8008 MJPEG Port LevelOne FCS-5051
8008 MJPEG Port PROCCTV CamView FH Series
8016 Data Port ADT A-ADT8H/16H
8016 Data Port SYSCOM ED/CD/HD/NC
8016 Data Port Revo R4DVR3
8016 Data Port Pacom PDRH-440
8016 Watch Port Panasonic WJ-HL204
8016 Data Port Revo R16DVR4
8016 Data Port ADT A-ADT4HS2
8080 Web Port GoPro HD2
8101 Command Port (Unknown Brand) Guardian II K-DVR
8124 JSON Port Netcam Studio Server
8200 Media Port Talos DR4000/8000/1600 w/ Media Port
8670 Control Port 1 Fuho HA-1648
8670 Control Port 1 (Unknown Brand) HD-128S
8888 Mobile Port Zmodo DVR-8104UV Mobile Port
8888 Mobile Port Talos H.264 DVR Mobile Port
8888 Mobile Port CCTVHotDeals 8108UV DVR
8888 Mobile Port (Unknown Brand) EDR-H116 Mobile Port
8888 Mobile Port CCTVFACTORY DVR-96XX Mobile Port
9000 Media Port Q-See DVR w/ Media Port
9000 Media Port Zmodo DVR w/ Media Port
9000 Media Port Swann DVR w/ Media Port
9000 Media Port SVAT DVR w/ Media Port
9000 Media Port Defender SN301-8CH
9000 Media Port Night Owl FS DVR
9000 Media Port Gadspot GS2002 DVR
9000 Media Port RaySharp H264 DVR
9000 Media Port CCTVHotDeals H9008
9000 Media Port LTS LTD2294HM
9000 Media Port IKONIC IKE-D9004
9000 Media Port KGuard KG-SHA108
9000 Media Port Zmodo H9106 w/ Media Port
9000 Media Port Defender SN300 DVR
9000 Media Port Q-See QS408 w/ Media Port
9000 Media Port Monacor DMR-180SET
9000 Media Port Defender SN502 w/ Media Port
9000 Media Port FUHO HA-842
9000 Media Port (Unknown Brand) DVR5068B
9000 Media Port LTS HS04CH
9000 Media Port Night Owl Zeus w/ Media Port
9000 Media Port Night Owl Poseidon w/ Media Port
9000 Media Port KGuard KG-SHA108 V2 w/ Media Port
9000 Media Port Gadspot GS2101
9000 Media Port Lorex ECO LH116000
9000 Media Port FUHO HA-4125
9000 Client Port Zmodo H9106UV w/ Client Port
9000 Media Port Q-See QS206 w/ Media Port
9000 Media Port Gadspot GS2x06 w/ Media Port
9000 Media Port Swann DVR4-2550
9000 Media Port Raysharp D9104B
9000 Media Port Defender SN502-4CH-002 w/ Media Port
9000 Media Port Q-See DVR w/ Media Port (2)
9000 Media Port SVAT DVR w/ Media Port (2)
9000 Connection Port (Unknown Brand) 9404/9808 DVR PC Card
9000 Client Port Lorex ECO 2 w/ Client Port
9000 Server Port Swann DVR8-3000
9000 Server Port Swann DVR8-4000
9000 Client Port KGuard BR401/801
9000 Media Port Lorex ECO LH116000 (2)
9000 Client Port Night Owl NVR10-882
9000 Server Port Swann NVR8-7300
9000 Server Port Reolink RLC-410
9000 Client Port Defender Sentinel Pro
9001 TCP Port (Unknown Brand) D-7116 DVR
9008 Data Port Eclipse ECL-SP300
9010 Mobile Port Digital Watchdog VMAX480 DVR
9010 TCP Port Digital Watchdog VMAX DVR (tcp)
9010 TCP Port CCTVFACTORY SOLO LXRT, SX, D1X, HDR
9011 Mobile Port Digital Watchdog VMAX DVR
9011 Mobile Port Topica TP-HD26416DR
9013 TCP Port EYEMAX DG-X8
9091 Control Port Tibetsystem H.264 DVR
9091 Control Port (Unknown Brand) HR04 DVR v5.5.4+
9091 Control Port imotion DVR v5.5.4+
9091 Control Port EYEMAX 9000 v5.5.4+
9091 Control Port Tibetsystem MagicRadar 5.4
9091 Control Port Swann DVR16-8900
9091 Server Port (Unknown Brand) TFS-1612
9091 Control Port LG LE1004
9091 Server Port EYEMAX 9120
9091 Control Port EYEMAX HX-16 DVR
9191 Mobile Port Ksenos VMS w/Mobile Port
9221 Command Port Videoswitch Vi-M DVR
9350 Server Port Power Telecomm Jupiter PDVR-x500
9871 Server Port Digi-IT WebRMS Compatible
9998 Server Port Dali DVR40xD
10063 Server Port DigiVue EDV-EX Server
10101 Network Port (Unknown Brand) HD04/08/16P DVR
10101 Network Port CNB HDS4848DV DVR
15961 Mobile Port Defender SN301 w/ Mobile Port
15961 Mobile Port GOING GT-NMS-D2W Alternate
15961 Mobile Port HiStream HH9802C Mobile
15961 Mobile Port Gadspot GS2108
18004 Mobile Port Zmodo H9116UVDH w/ Mobile Port
18600 Mobile Port Q-See DVR w/ Mobile Port
18600 Mobile Port Zmodo DVR w/ Mobile Port
18600 Mobile Port Swann DVR w/ Mobile Port
18600 Mobile Port Night Owl FS w/ Mobile Port
18600 Mobile Port Elro DVR74S w/ Mobile Port
32789 TCP Port ICRealtime MAX DVR
32791 TCP Port ICRealtime Flex DVR
34567 TCP Port HISUNG 3016B DVR
34567 TCP Port (Unknown Brand) DVR-9008HV
34567 TCP Port Zmodo DVR-H8008
34567 TCP Port A.V. Sistemi 61xx DVR
34567 TCP Port Vonnic DKSY0804D
34567 TCP Port HISUNG R5003
34599 Mobile Port Gadspot GS2x06 w/ Mobile Port
34599 Cell Port (Unknown Brand) DVR-9008HV w/ Cell Port
34599 Cell Port HISUNG 3016B DVR w/ Cell Port
34599 Cell Port Swann DVR8-1425 w/ Cell Port
37777 TCP Port Robox Agility DVR
37777 TCP Port (Unknown Brand) WebService v2.0 DVR
37777 TCP Port Dahua DH DVR
37777 TCP Port Q-See QC444 DVR
37777 TCP Port AData Apollo HD DVR
37777 TCP Port XTS DVR720
37777 TCP Port Dahua Camera TCP
37777 TCP Port Q-See DVR w/ TCP Port
37777 TCP Port Dahua DH-IPC-HFW Camera
37777 TCP Port Dahua NVR42xx
50000 Media Port (Unknown Brand) WebIRS DVR
50333 Developer API port Axis Camera Station
54000 Data Port (Unknown Brand) 8204/S/V DVR

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *