Category: Chia Sẻ

0

Hướng dẫn khai báo RSTP cho camera

Dahua, Kbvision, KBONE, Imou RTSP stream (Cameras & NVR, XVR& DVR) rtsp://<ip>:<port>/cam/realmonitor?channel=<channelNo>&subtype=<typeNo> (NVR, DVR, XVR) rtsp://<ip>:<port>/cam/realmonitor?channel=<channelNo>&subtype=<typeNo>&unicast=true&proto=Onvif (IPC) Trong đó cụ thể là: <ip> – Địa chỉ IP của thiết bị <port> – Cổng RTSP (Mặc định 554) <channelNo> –...