Hướng dẫn làm usb cài đặt ESXI 6.5

HƯỚNG DẪN LÀM USB CÀI ĐẶT ESXI 6.5

Bước 1: Tải phần mềm rufus

Link: Download

Bước 2: Mở chương trình với quyền administrator

Bước 3: Chọn GPT hay MBR của partition Scheme phụ thuộc vào phần cứng của Khách hàng. Nếu là phần cứng mới thì chọn GPT

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *