Hướng dẫn cài forwarding cho mail outlook web app

HƯỚNG DẪN MỞ CÀI ĐẶT MAIL FORWARDING TRONG OUTLOOK WEB APP

Bước 1: Nhập địa chỉ outlook của web app

Bước 2: Đăng nhập tài khỏan của Web App do admin cung cấp

blogthanhhoang- dang nhap outlook web app

Bước 3: Vào Setting -> chọn Options

blogthanhhoang- options

Bước 4: Vào Organize email -> tạo new rule

blogthanhhoang- new rule

Bước 6:

blogthanhhoang-new rule 2

  1. Điền tên rule
  2. Chọn Apply to all messages
  3. Nhấn vào nút more option -> chọn forwarding, redirect, or send -> Forward the message to….

Bước 7:

blogthanhhoang- dien thong tin mail

Tại ô màu đỏ điền địa chỉ mail muốn forwarding

Lưu ý: có thể điền nhiều địa chỉ mail forward nhưng cách nhau bằng dấu “;”

  • Sau đó nhấn OK để hoàn tất

 

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *