Hướng dẫn download và link website tại blogthanhhoang

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD VÀ LINK WEBSITE TẠI BLOGTHANHHOANG

Bước 1: Nhấn vào link download

Ví Dụ: http://www.lin-ks.net/YTQ4NT

Bước 2: Màn hình xác thực hiện thị, sau đó click vào ô I’m not robot

Bước 3: Sau đó nhấn vào nút “Click to continue” -> Sau 10 giây nhấn vào nút “Get Link”

Bước 4: Màn hình download hiển thị bình thường sau đó nhấp vào nút gói download phù hợp

Ví Dụ:

Nguồn: https://www.blogthanhhoang.com

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *