Những thủ thuật cần thiết khi sử dụng hệ điều hành Microsoft

HỆ ĐIỀU HÀNH MICROSOFT

1.Kiểm tra IP hiện hữu có trong pc

 • Commad: ipconfig /all
 • Giải thích: Kiểm tra thông tin đầy đủ của card mạng bao gồm Wifi và Port Lan

2. Kiểm tra IP của domain

 • Command: nslookup domain(cần kiểm tra)
 • Giải thích: Sau khi đánh dòng lệnh trên sẽ hiển thị thông tin IP của domain đó như sau:

3.Kiểm tra cấu hình máy tính

 • Command: Vào Start->run: dxdiag
 • Giải thích: Đây lthông tin về máy tính, cấu hình cơ bản của máy tính

4. Tắt hoặc mở policy của hệ thống

 • Command: gpedit.msc
 • Giải thích: Trong phần này có nhiều policy, nhưng thường thì dùng lệnh này để tắt update.
 • Path: Local Computer Policy -> Administrative templates -> Windows component s-> windows Update-> Chọn Configure automatic updates-> Chọn Disable -> Sau đo nhấn Apply.

Disable configure automatic update

 • Lưu ý: Để có thể tắt tính năng update thì cần phải disable thêm windows update trong Services để Windows tắt hẳn tính nắng update

5. Đăng nhập tự động windows 10 không cần đánh mật khẩu

 • Command: Start -> Run-> netplwiz->tại đây bỏ chọn Users must enter a user name and password to use this computer-> Nhấn Apply để hoàn tất
 • Giải thích: bỏ đăng nhập mật khẩu khi khởi động windows

Còn tiếp.

Nguồn: blogthanhhoang.com

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *