• Hotline: 0914537879 - Mr. Thành
  • Giá: 500.000VNĐ
  • Thời gian giao: 2 ngày làm việc
  • Phương thức giao hàng: Gửi key và đường dẫn down source qua email
  • Mô tả: Key này được sử dụng để upgrade win 7,8, và cài đặt windows 10 pro mới. Key hỗ trợ cho Windows 10 pro 32/64bit
  • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ
yasr_overall_rating: 4.9
yasr_review_type: Product
Quantity

Price: VND500,000.00

Shipping: VND0.00